top of page

Teknolojik Rekabet AnaliziAmaç: Firmalar, artık ayakta kalmanın tek yolunun “rekabet edebilmek” olduğunu biliyorlarsa mutlaka rekabet analizini de bilmeleri gerekir. Çoğu zaman pazarlama açısından değerlendirilen rekabet analizi, özellikle Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme faaliyeti yapan firmalar için teknolojik rekabet analizinin de yapılması ve buna gore rekabet stratejilerinin belirlenmesi gerekir. Bu eğitim, Teknolojik Rekabet Analizi eğitimi ile firmaların Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme stratejilerini belirlerken teknolojik ortamı ve rakipleri analiz etmeyi, bu analiz sonucunda uygun stratejileri belirlemeyi know how olarak kazandırmayı amaçlamaktadır.


Eğitim İçeriği: Duygusal kararlardan bilimsel kararlara Neden Teknolojik Rekabet Analizi Rekabet Analiz Türleri, Pazarlama, Teknolojik Bilgi eğer iyi kullanılırsa güçtür. Veri kaynakları, Patent, Makale, Araştırma Raporları Veri kaynaklarından faydalanma Rakipleri inceleme Teknolojinin son durumu Freedom to operate veya Patent Clearance Teknoloji tahmin yöntemleri Teknolojik rekabet analizi ve inovasyon kararları Hangi Ar-Ge yatırımları kazançlı olur Raporlama teknikleri Strateji belirleme


Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim Yeri: Rahat, aydınlık, U çalışma düzeni veya grup masaları olan iş yeri veya otel mekanı


Kimler Katılmalı: Ar-Ge, İş ve Ürün Geliştirme personeli

Bu Eğitimden Ne Beklenmeli: Bu eğitim bilgi ve uygulama ağırlıklı bir eğitimdir. Bu eğitime katılanlar özellikle Ar-Ge ve teknolojik yatırım projelerinde duygusal değil de verilere dayalı olarak hareket etme imkanı bulacaklardır.GÜNDEM

bottom of page