top of page

Ar-Ge & Patent Seminerimiz: Teşekkürler !

“REKABET ENSTİTÜSÜ” ve “KORDİNAT” işbirliğinde düzenlemiş olduğumuz “AR-GE VE PATENT” seminerini geride bıraktık. İnovasyonun, patentle korumanın önemi konusunda çarpıcı örnekler, keyifli sohbetler ve interaktif oturumlarla dolu bir gün geçirdik.
Sanayi ve üniversitelerden yaklaşık 40 kişilik etkin bir katılımla inovasyon-patent-ticari başarı üçgenindeki bilinmeyenleri, patent yolculuğundaki sorunları ve çözün yollarını tartıştık. Günümüze ve geleceğe ışık tutmaya çalıştık.


Hedefimiz yaşadığımız ülkemiz, çalıştığımız kurumumuz ve sonuçta her birimiz için katma değerli sonuçlar üretmek. Hayalci değil, gerçekçi; rastgele deneme yanılma değil, bilgili ve bilinçli bir süreç yönetimini başarmak.

Seminer içeriğimiz şu şekilde idi:

Ar-Ge, Patent & Rekabet Stratejileri, Wyndham Grand Hotel, 20.12.2023

İnovasyon, Ar-Ge, Yeni ürün geliştirme kavramları

Firmamız inovasyonun neresinde?

İnovasyon ve/veya Ar-Ge’de verim

Yaptığımız işler paraya dönüşüyor mu?

Patent ve diğer fikrî mülkiyet kavramları

Patent mi, marka mı, tasarım mı, telif hakkımı önemlidir ?

Patentin bir rekabet stratejisi olarak kullanımı

Rekabet stratejiniz nedir? Patent bunun neresinde

Patentin Ar-Ge ve Tasarım merkezleri için önemi

Patentler Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin en güçlü silahı olabilir mi?

Bir patentin kalitesi ve gücü

Patentin gücünü Ar-Ge projelerini seçerken belirleyebilir miyiz?

Patent saldırıları, hukuki ihtilaflar

Patent saldırısına nasıl karşı koyabiliriz?

Patent kırmak veya etrafından dolaşmak

Lisansız kullanmak istediğimiz bir patenti nasıl etkisiz hale getirebiliriz?

Patentler ve markaların parasal değeri

Patentler ve markaların değeri firma bilançosuna katılabilir mi?

Firma içi patent yönetim sistemi

Fikirden ürüne firma içi Ar-Ge ve patent yönetim sistemi nasıl olur?

6769 sayılı SMK da buluşçu hakları

Buluşçu haklarının yönetimi nasıl sağlanabilir?

Patent lisansları ve teknoloji transferi

Lisans almak mı Ar-Ge Yapmak mı?

Patent ile ilgili finanslar fonlar ve teşvikler

Patenti startup değerini arttırmada ve yatırım aracı olarak kullanmak nasıl olabilir?Gün boyunca bizimle bir araya gelen tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.
Gelecek organizasyonlarımızda tekrar bir araya gelmek dileğiyle!

Comments


GÜNDEM

bottom of page