top of page

Stratejik Inovasyon – GTI Metodu


Amaç: TRIZ metodundan ortaya çıkmış, ancak içinde hizmet sektörünü de içine alacak şekilde pazarlama başarısını garantileyen bir metod olan GTI metodu etkili bir inovasyon aracıdır.

KORDINAT, Stratejik İnovasyon-GTI metodu eğitimi ile firmaların hangi alanlarda, nasıl inovasyon yapacaklarını öğretmeyi amaçlamaktadır.


Eğitim İçeriği: Ekonomik durgunluk, büyüme ve kârsızlığın genel sebepleri Genel Inovasyon Teorisinin (GTI) temel özellikleri Bir bilim olarak yeni ürün ve hizmetlerin tahmini Farklı büyüme stratejileri, avantajlar, dezavantajlar “Yaratıcı Stratejik Inovasyonun” tüm prosesi Inovasyon stratejisinin aşamaları ve araçları Yeni büyüme fırsatlarının keşfedilmesi Bilgi toplama, yeni bir yaratıcı strateji haritası çıkartma Yeni büyüme fırsatlarını keşfi, Strateji haritasının analizi, Gizli kalmış unsurların tespiti, Gelecek dönem Pazar ihtiyaçlarına göre büyüme fırsatları Öncelikler ve fırsatların seçimi, Çözülecek problemleri tanımlama Problemleri çözme; yeni büyüme alanları yaratma Büyüme alanları değerlendirme tahminleri Stratejik değer haritasını güncelleme Yeni büyüme alanları için gelecek dönemdeki problemleri tanımlama Tanımlanan problemleri çözme, Çözümleri değerlendirme (Risk analizi vb) Uygulama


Eğitim Süresi: 3 gün

Eğitim Yeri: Rahat, aydınlık, grup masaları olan iş yeri veya otel mekanı


Kimler Katılmalı: Ar-Ge, Pazarlama, İş ve Ürün Geliştirme ve ilgili personel

Bu Eğitimden Ne Beklenmeli: Bu eğitim bilgi ve uygulama ağırlıklı bir eğitimdir. Bu eğitime katılanlar temel inovasyon bilgisine sahip olmalı ve inovasyonu nasıl yapacağını öğrenmeye istekli olmalıdır.

コメント


GÜNDEM

bottom of page