top of page

Yeni Ürün Geliştirme Metodolojisi


Amaç: Yeni Ürün Geliştirme metodolojisi, içinde Ar-Ge’nin de belli oranlarda bulunduğu, ancak pazarlama ağırlıklı bir metodolojidir. Bir ürünün ambalajını geliştirmek veya bir ürünün teknik özelliklerini geliştirmek yeni ürün geliştirmeye girer. Normal şartlarda Ar-Ge den daha hızlı ve ucuzdur.

KORDINAT, bir inovasyon stratejisi olan Yeni Ürün Geliştime metodlojisi ile firmaların hızlı ve ucuz yeni ürün geliştirip piyasaya süremlerine yardımcı olunacaktır.


Eğitim İçeriği: İş stratejileri/ Türleri ve örnekleri İnovasyon stratejileri /İnovasyon türleri ve örnekleri İnovasyon, Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme Ürün Geliştirme, Pazar, Teknoloji ve Platform Stratejileri/ Çeşit ve örnekleri Yol haritaları (Ürün. Pazar ve Teknoloji), Ürün İnovasyon Sözleşmesi Portföy yönetimi nedir? Portföyün yeni ürün geliştirme ile dengelenmesi Stage-Gate prosesi Fazların gözden geçirilmesi Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme, Yalın yeni ürün geliştirme süreci Fuzzy Front End (Yeni Ürün Geliştirme sistematiği) Odak (focus) grupları, Müşteri ziyaretleri, Müşterinin sesi, Segmentasyon Geleneksel konsept testi, Ürün kullanım testi, Pazar testi Finansal analizler/ Tahminler Fikir üretimi/geliştirme, Kalite, Yalın yeni ürün geliştirme, Mühendislik dizaynı, Proje yönetimi Pazar araştırma ve pazarlama (marketing), Ölçümler, Başarı ölçümü Proje ekibi organizasyonları, Ekip kültürü ve süreci Yeni ürün ekibi kurma ve yönetme, Yeni ürün geliştirmede roller Üst yönetim roller, Görevler arası arabirimler Yalın yeni ürün geliştirme takımları Yeni ürün geliştirme testi


Eğitim Süresi: 3 gün

Eğitim Yeri: Rahat, aydınlık, grup masaları olan iş yeri veya otel mekanı


Kimler Katılmalı: Pazarlama, İş ve Ürün Geliştirme ve Ar-Ge personeli

Bu Eğitimden Ne Beklenmeli: Bu eğitim bilgi ağırlıklı bir eğitimdir. Bu eğitime katılanlar rast gele değil, bir metodlojik çerçeve ile ürün geliştirip piyasaya başarılı ürünler sürebileceklerdir.

Comments


GÜNDEM

bottom of page