top of page

Rekabet için İnovasyon Stratejileri


Amaç : Günümüz kızgın rekabet ortamında firmalar sadece kaliteli mamul üreterek, sadece maliyet düşürerek veya bilindi klasik metodlarla rakiplerine karşı üstünlük sağlayamazlar. Artık firmalar rekabet için farklı yollar bulmak zorundadır. İşte bu yol inovasyondur.


KORDINAT, Rekabet için inovasyon stratejileri eğitimi ile firmaların ürün, hizmet ve operasyonlarında yenilikçi yöntemleri nasıl kullanacaklarını, hangi firmaya nasıl bir inovasyon stratejisi uygulamaları gerektiğini öğreneceklerdir.

Eğitim İçeriği : Dünya neden düzdür? Günümüz rekabet koşulları nasıl değişti?

Elmayı kim ısırdı? I-phone bu noktaya nasıl geldi? Apple, General Electric, Samsung, Disney, Ikea, Arçelik nasıl başarılı oldu ? İnovasyo nherkese ilaçmı? Yoksa yanetkileri varmı? İnovasyon, Ar-Ge, Yeni Ürün Geliştirme ve Üretim Geliştirme farkları Hangi firma, neyi ne kadar yapmalı? Bu işe tüm çalışanlar m ıgirmeli, yoksa proje grubu mu? Nereden başlamalı? Nasıl yönetmeli? Finansal teşviklerden faydalanabilirmiyim? Başarıyı nasıl ölçmeliyiz? Fikri Sermaye yönetimi İnovasyonun firma ve marka değeri ne etkisi Misyon, vizyon, hedeflermi ? Yoksa kârlı ve mutlu şirketler mi?

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim Yeri : Rahat, aydınlık, U düzeni veya grup masaları olan işyeri veya otel mekanı

Kimler Katılmalı : Karar vericiler, yönetim kurulu, genel müdürler, bölüm sorumluları, takım liderleri ve proje sorumluları

Bu Eğitimden Ne Beklenmeli: Bu eğitim stratejik bir eğitimdir. Uygulamadan ziyade bakış açısını değiştiren, kişilere heyecan veren bir eğitimdir. Eğitim, kişilere farkındalık verir ve kavram karmaşasından kurtulmasına yardım eder. Eğitim, bir yolharitası çizilerken, ne yapılacağına karar verilirken, yeni bir proje başlangıcında yapılması uygundur.

Comments


GÜNDEM

bottom of page