top of page

Patent Yönetimi


Amaç: Dünyada bilgi toplumuna geçen insanların sayısı arttıkça, fikr^mülkiyete olan ihtiyaç daha da artmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmeler, fikrî mülkiyetin patent uygularını daha arttırmış, rekabet stratejilerini patent odaklı hale getirmiştir.

KORDINAT, Patenti etkin olarak kullanmak isteyen firma personelinin patent ve onunla ilişkili haklar hakkında bilgisini arttırmak, karşılarına çıkan fırsat ve tehditleri bu patent bilgisi ile yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


Eğitim İçeriği: İnovasyon faaliyetlerinde fikrî mülkiyet Hangi yenilikler, hangi fikrî mülkiyet ile korunur, Patent, faydalı model, tasarım ve copyright ilişkisi Patent Nedir? Hangi tip yenilikler patent ile korunur? Patent Nasıl hazırlanır? Patent dosyasının özelliği nedir? Patent başvurusu ve süreç Uluslararası patent koruması nasıl elde edilir. Patentte hukuki haklar Patent bilgisinden nasıl yararlanılır? Teknolojik ve rekabet analizinde patentleri kullanmak nasıl olur? Patent kaynaklı inovasyon metodolojisi, TRIZ Örnek vak’alar


Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim Yeri: Rahat, aydınlık, U çalışma düzeni veya grup masaları olan iş yeri veya otel mekanı


Kimler Katılmalı: Ar-Ge, İş ve Ürün Geliştirme, Kalite personeli

Bu Eğitimden Ne Beklenmeli: Bu eğitim bilgi ve uygulama ağırlıklı bir eğitimdir. Firmalarındaki patent işlemlerini yönetebileceklerdir.

Comments


GÜNDEM

bottom of page