top of page

Kazandıran Ar-Ge


Amaç: AR-GE’nin önemli olduğunu hiçkimse inkâr etmiyor!

İyi anlaşılmayan noktalar; • Firma yapısına göre nasıl bi rAr-Ge yapılacağı, • Minimum maliyetle maksimum verimin nasıl elde edileceği, • Katma değere nasıl dönüştürüleceği ve • Tüm bu faaliyetler Finansal sıçramanın nasıl olacağı, KORDINAT, Ar-Ge yapmaya karar veren firmalara kendi yapılarına uygun olarak en uygun Ar-Ge’yi nasıl yapacaklarını öğretmeyi vaadediyor.

Eğitim İçeriği:

AR-GE mi? Ar-ge mi? ar-Ge mi? hangi Ar-Ge

İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirmede Ar-Ge nin yeri

Kim Ar-Ge yi niçin ve nasıl yapmalı?

Ar-Ge kime fayda sağlamaz

Dünya’da Ar-Ge yaklaşımları

Firmanın yapısına göre Ar-Ge yapılanması

Ar-Ge organizasyonu,Ar-Gebölümümü, tabela Ar-Ge si mi?

Ar-Ge bölümünde olmazsa olmazlar

Ar-Ge metodolojileri, Ar-Ge nin gizli silahı TRIZ

Fikir üretimi ve pazarlama ile entegrasyon, Pazar odaklı Ar-Ge

Üründe Ar-Ge, Üretimde Ar-Ge, Hizmette Ar-Ge

Ar-Ge projesi yönetimi, portföy yönetimi

Teknoloji ve literatur taraması

Finansal teşvikler

Ar-Ge patent stratejileri, Teknoloji transferi ve lisans gelirleri

Az zamanda büyük işler ve başarı ölçümü

Dünyadan Ar-Ge vak’aları, 3,2,1 başla

Eğitim Süresi : 3 Gün

Eğitim Yeri : Rahat, aydınlık, U düzeni veya grup masaları olan işyeri veya otel mekanı

Kimler Katılmalı: Genel müdürler, Ar-Ge, Üretim ve Kalite müdürleri, takım liderleri, mühendisler, Ar-Ge ile bağlantılı pazarlama sorumluları

Bu Eğitimden Ne Beklenmeli: Bu eğitim stratejik ve bilgiye dayalı bir eğitimdir.

Ar-Ge yapmaya karar veren, ancak neyi nasıl yapacağını öğrenmek isteyenler için derin bir know how içermektedir.

Comments


GÜNDEM

bottom of page