top of page

Fikir Üretimi ve YenilikçilikAmaç: Fikir üretimi inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin önemli noktalarından biridir. Bir şirket kendisi ile yeni fikir üretemiyorsa geleceği gerçekten büyük risk altındadır. Fikir üretimi ve yenilikçilik (yaratıcılık) artık sistematik ve katılımcı olmak zorundadır. Burada fikir üretimi ve yenilikçilik bilgisini firmalara kazandırarak firmanın sahip olduğu tüm beyinleri daha katma değer üretir hal gelmesini amaçlamaktadır.


Eğitim İçeriği: Yaratıclık, inovasyon ve fikir üretimi kavramlarına bakış Rekabetçi olmak için nasıl yenilikçi olunmalıdır. Kimler fikir üretmeli, kimler proje üretmeli Fikir üretmenin sınırları Fikir üretme sistematiği Nasıl yenilikçi düşünebiliriz. Yenilikçilik metodolojileri Üretim ve hizmette yenilikçilik örnekleri Yenilikçilik projelerine nereden başlamalı, nasıl yönetmeli Kimler yenilikçilikte cimri olmalı Uygulamada karşılaşılan problemler ve yaklaşım tarzı Rekabet için etkili yenilikçilik ve etkili fikir üretimi


Eğitim Süresi: 1 gün Eğitim Yeri: Rahat, aydınlık, U çalışma düzeni veya grup masaları olan iş yeri veya otel mekanı

Kimler Katılmalı: Ar-Ge, Pazarlama, Üretim, Kalite, finans ve ürün geliştirme deparmanları

Bu Eğitimden Ne Beklenmeli: Bu eğitim bilgi ve örnek olay ağırlıklı bir eğitimdir. Firmalar bu eğitimle daha yenilikçi (yaratıcı) olabilek ve rekabet güçlerini arttırabilmek güçül projelere başlangıç yapabilecek etkili fikirler geliştirebileceklerdir.Comments


GÜNDEM

bottom of page